Tiền đái tháo đường

Tiền đái tháo đường – Cơ hội cuối trong cuộc chiến ngăn chặn Đái tháo đường

Ngày nay bệnh Đái tháo đường được biết đến như một bệnh mãn tính không lây có mức độ phát triển nhanh chóng nhất tại những nước Châu Á. Nếu như tỉ lệ tăng lên của bệnh Đái tháo đường trên thế giới trong vòng 10 năm trở lại đây là 70 % thì tại […]

Đọc bài viết chi tiết ...